Krynica, Nowy dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy. Foto: Mach240390, Creative Commons