Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Zagórz klasztor
Historia Miejsca które warto zobaczyć Zabytki sakralne

Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu

Zagórz klasztor
Klasztor w Zagórzu. Foto: Silar, Creative Commons.
Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu wzniesiony na wzgórzu Mariemont, w zakolu rzeki Osławy góruje nad całą okolicą. Jego monumentalne pozostałości są niemym świadectwem wspaniałej historii tego miejsca i jednym z nielicznych zachowanych klasztorów warownych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Klasztor w Zagórzu (województwo podkarpackie) został ufundowany w 1700 roku przez wojewodę wołyńskiego Jan Adam Stadnickiego. W 1714 roku zamieszkali w nim zakonnicy, a budowę kompleksu ukończono w trzydzieści lat po rozpoczęciu budowy. W skład zespołu klasztornego wchodził kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, klasztor, szpital-przytułek oraz zabudowania gospodarcze. Całość została otoczona murami obronnymi o wysokości pięciu metrów. Do klasztoru dostać się można było przez reprezentacyjną bramę położoną w północnej części kompleksu. Zespół już w momencie budowy uchodził za anachroniczny pod względem ówczesnej sztuki wojennej.

Klasztor w Zagórzu
Klasztor w Zagórzu. Foto: Silar, Creative Commons.
Kościół posiadał specyficzną ośmioboczną nawę główną oraz dwie kaplice boczne. Sam ołtarz znajdował się wyjątkowo od strony zachodniej. Całość zbudowana był z żółtego piaskowca transportowanego z pobliskiego kamieniołomu. Do budowy sklepień łukowych i mniejszych elementów konstrukcyjnych użyto cegły. Zgodnie z wolą fundatora w klasztorze funkcjonował szpital-przytułek dla 12 inwalidów wojennych pochodzenia szlacheckiego. Jego pierwszymi mieszkańcami byli weterani – uczestnicy odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku.

W roku 1772 Zagórz stał się ostatnim miejscem oporu konfederatów barskich. 29 listopada, wojska rosyjskie dowodzone przez generała Iwana Drewicza ostrzelały zabudowania klasztorne z armat w wyniku czego ich cześć spłonęła. Po pożarze i zniszczeniach zakonnikom udało się jednak odrestaurować konwent. Zagłada zespołu przyszła jednak 26 listopada 1822 roku, kiedy to pożar strawił zabudowania karmelu. W 1831 rząd austriacki zniósł klasztor w Zagórzu, a karmelici zostali przeniesieni do Przeworska oraz Lwowa. Od tego czasu, mimo prób odbudowy zespół klasztorny pozostaje malowniczą ruiną.

Wszystkie zdjęcia lotnicze zostały zrobione przez Grzegorza Łobodzińskiego.

[mappress mapid=”53″]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Witold Wiśniewski - Andrychowianin, Małopolanin, Kosmopolak. Zawsze mu mało, zawsze chce więcej i zawsze wpada przez to w kłopoty.