Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Historia Książki

Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu

Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczuOkoło 400 zdjęć przedstawiających ponad 730 zabytków z muzealnej wystawy „Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu” udostępniło w formie książki, w internecie i na DVD Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. „Katalog zbiorów archeologicznych powstał z myślą o wszystkich zainteresowanych przeszłością Ziemi Sandomierskiej. Czytelnikom, niezwiązanym zawodowo z archeologią, przybliża podstawowe informacje o dawnych epokach i kulturach archeologicznych” – wyjaśnia Monika Bajka z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Ideą katalogu jest popularyzowanie wiedzy o archeologii regionu i najważniejszych zabytkach oraz stanowiskach archeologicznych. Fotografie wykonał sandomierski fotograf Patryk Goszczyński. Zabytki ukazane są w układzie chronologicznym, czyli w taki sposób, w jaki prezentowane są na wystawie czynnej od 2011 roku w sandomierskim Zamku – od najstarszych z epoki kamienia, po eksponaty z okresu wczesnego średniowiecza. Pogrupowano je według wytworów poszczególnych kultur archeologicznych. Przy każdej epoce i kulturze archeologicznej prezentację zdjęć z podpisami poprzedza krótki opis, przybliżający daną epokę czy społeczeństwo. W opisach można też znaleźć informacje o najważniejszych odkryciach i stanowiskach archeologicznych na Ziemi Sandomierskiej czy ciekawostki o prezentowanych na wystawie wytworach materialnych dawnych mieszkańców regionu.

Redaktorem naukowym katalogu jest dr Marek Florek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który jest jednocześnie konserwatorem zabytków archeologicznych w sandomierskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Wprowadzenie napisał prof. Andrzej Buko – dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, który przez wiele lat prowadził badania archeologiczne w Sandomierzu i jego okolicach. Autorką tekstów jest Monika Bajka z Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Katalog we wszystkich formach jest publikacją dwujęzyczną, wydaną w języku polskim i angielskim, natomiast stronę internetową przystosowano do potrzeb osób niedowidzących. W internecie dostępny jest pod adresem: www.archeologia-sandomierz.pl. W formie książkowej i na płycie DVD będzie bezpłatnie rozprowadzany do instytucji kultury i placówek naukowych w całej Polsce, a także poza jej granicami.

Powstanie katalogu było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych”.

Artykuł pochodzi z serwisu PAP – Nauka w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.