Pałac w Osieku

Neogotycka oficyna z 1843r. Foto:. K. Wiśniewska