Białcanie Białka Tatrzańska

Białcanie. Foto: Wojciech Kubina.