cerkiew św. Paraskewy w Radrużu. Foto: Wikipedia.

Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu. Foto: Wikipedia.