Novika. Foto: Cezary Ciszewski.

Novika. Foto: Cezary Ciszewski.