Czesław Mozil. Foto: Cezary Ciszewski.

Czesław Mozil. Foto: Cezary Ciszewski.