Storczyk drobnokwiatowy, Orchis ustulata.

Storczyk drobnokwiatowy, Orchis ustulata.