Praga,Artĕl, 1908-1914, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Praga, Artĕl, 1908-1914, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, foto: Pracownia Fotograficzna MNK.