Schronisko pod Leskowcem (od 2002 r. im. Panczakiewicza)