Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

pozyskiwanie wody pitnej

Jak racjonalniej wykorzystać wody termalne?

Unikalną instalację badawczą, która pozwala uzdatniać wody geotermalne, a z drugiej strony zwiększać ich wartość leczniczą, opracował i uruchomił Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa (IGSMiE PAN).

Opublikowane w Redakcja