Pieczęć średniowiecznego proboszcza z Giebła – sensacją archeologiczną

Podczas robót przy romańskim kościele we wsi Giebło (małopolska część województwa śląskiego) archeolodzy odkryli pochodzący z XIV wieku ołowiany tłok pieczętny, którym posługiwał się proboszcz […]

continue reading »