Naukowiec z UJ odkrył zabytek piśmienniczy z X wieku

Dr Marcin Starzyński, naukowiec z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas badań nad jedną z XVI-wiecznych ksiąg sądowych przechowywanych w Archiwum Narodowym w Krakowie odkrył, iż […]

continue reading »