Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Majdenek

O obozie, ludziach i listach

Korespondencji więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie, warunkom i okolicznościom jej wysyłania – poświęcona jest książka Janusza Mozdzana pt. „Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku – O obozie, ludziach i listach”. Autor opracowania zwraca uwagę, że listy z obozów…

Opublikowane w Redakcja