Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Klaster Innowacyjnych Technologii Recyklingowych EKO TECH

Klastry, współpraca i pieniądze

Co stanie się gdy na jednym obszarze działa wiele podmiotów w tej samej branży? Konkurują z sobą, to jasne. A co stanie się, gdy zaczną współpracować w obszarach w których współpraca wyzwoli efekt synergii? Prawdopodobnie powstanie tzw. klaster (zwany też…