Moc technologii na AGH czyli inteligentne systemy sterowania w praktyce

Systemy sterowania muszą być jak idealny kandydat do pracy: inteligentne i godne zaufania. Nieplanowane przestoje w zakładach produkcyjnych stanowią, podobnie jak niewykwalifikowana kadra, bardzo duże […]

continue reading »