Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku archiwum

  • Korespondencji więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie, warunkom i okolicznościom jej wysyłania – poświęcona jest książka Janusza Mozdzana pt. „Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku – O obozie, ludziach […]

    O obozie, ludziach i listach

    Korespondencji więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie, warunkom i okolicznościom jej wysyłania – poświęcona jest książka Janusza Mozdzana pt. „Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku – O obozie, ludziach […]

    Czytaj dalej...

Zobacz także:close