Średniowieczne buławy na wystawie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w ramach cyklu „Zabytek miesiąca” prezentuje dwie, niemal kompletne późnośredniowieczne buławy odkryte podczas wykopalisk przy ul. Sławkowskiej. To rzadkie znalezisko, gdyż drewniane elementy buław – trzonki, rzadko zachowują się do naszych czasów.

continue reading »