Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Wyróznienie: Sukiennice w Krakowie
Nauka i innowacyjna gospodarka

Znamy wyniki Rankingu Krakowskich Samorządowców

Wyróznienie: Sukiennice w Krakowie
Sukiennice w Krakowie. Foto: DESMS, Creative Commons.
Znamy wyniki Rankingu Krakowskich Samorządowców – unikalnego w skali kraju rankingu samorządowego. Poznaj liderów stolicy Małopolski!

„Zależało nam na przeprowadzeniu społecznego audytu aktywności i skuteczności władz samorządowych Miasta Krakowa. W tym celu przeprowadziliśmy konsultacje i badania społeczne wśród mieszkańców Krakowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców, dziennikarzy i innych osób zajmującymi się zagadnieniem samorządności w naszym mieście. Do udziału w pilotażowym badaniu zaprosiliśmy również Radnych Miasta Krakowa, członków Rad Dzielnic oraz Prezydenta Miasta Krakowa” – mówi Izabela Szeląg, koordynator i pomysłodawca projektu.
Autorzy badania w przeciągu 11 miesięcy przeanalizowali ponad 1000 protokołów z posiedzeń Rady Miasta Krakowa i Rad Dzielnic, zwracając uwagę na: obecność na sesjach, referowanie uchwał, udział w dyskusji, liczbę zgłoszonych poprawek do uchwał i skuteczność ich wprowadzania, pracę w komisjach. Przeprowadzili również badania ankietowe i spotkania focusowe, które pozwoliły im określić cechy idealnego samorządowca. Poprosili również, ponad 750 mieszkańców Krakowa o określenie czy radni posiadają wyłonione, idealne cechy samorządowca.

Sprawdzili również czy tematy uznawane przez radnych za priorytetowe odpowiadają najważniejszym problemom miasta i dzielnicy wskazanym przez mieszkańców w ankietach. Układając ranking wzięli pod uwagę dostępność samorządowców dla mieszkańców miasta, wynik wyborczy uzyskany przez urzędujących radnych, kwestię zależności od partii politycznych oraz stopień realizacji programu wyborczego (zobacz szczegółowe informacje dotyczące metodologii rankingu).

W efekcie powstał Ranking Samorządowców, który prezentujemy poniżej.

Ranking Krakowskich Samorządowców

Ranking Krakowskich Samorządowców

Wynik został sumarycznie zaprezentowany jako wskaźnik w przedziale 1-100. Czym większa wartość wskaźnika, tym lepsza ocena samorządowca. Niekwestionowanym liderem wśród radnych miejskich okazał się Bogusław Kośmider. Wśród radnych dzielnicowych widać wyraźnie grupę liderów, którymi są: Piotr Klimowicz, Urszula Twardzik oraz Bogdan Smok. Zaskakiwać może słaby wynik pozostałych uczestników zestawienia.

Ranking Krakowskich Samorządowców jest pierwszym w skali kraju rankingiem samorządowym o tak złożonej metodologii. Projekt ten został zrealizowany przez Fundację Instytut Aurea Libertas w partnerstwie z Fundacją Obywatelską.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Witold Wiśniewski - Andrychowianin, Małopolanin, Kosmopolak. Zawsze mu mało, zawsze chce więcej i zawsze wpada przez to w kłopoty.