Kościół w Mętkowie

Ołtarz św. Anny Samotrzeć. Foto: Katarzyna Wiśniewska