BonKultury2014 Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie.