Wieprzówka w Rzykach

Wieprzówka w Rzykach. Foto: Jan Zieliński.