Rzyki u stóp Gancarza.

Rzyki u stóp Gancarza. Foto: Jan Zieliński.