Mieczyk dachówkowaty z Pracicy w Beskidzie Małym

Mieczyk dachówkowaty z Pracicy. Foto: Jan Zieliński.