Zaklików

Macewa na cmentarzu żydowskim. Foto: Calopteryx, Creative Commons