Pałac w Osieku

Foto: Jarosław Żurek, www.eksploratorzy.com.pl