Mark Synnott podczas wspinaczki w Czadzie (fot. Jimmy Chin)