Adam Bielecki na szczycie Broad Peak (fot. Adam Bielecki)