Winnica Hybridium Witanowice

Winnica Hybridium Witanowice (koło Wadowic). Fot. Marcin Pierożyński