Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Inne Mechanizmy. 22. Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój. 2012.
Nauka i innowacyjna gospodarka Wydarzenia

Nowa Gospodarka w debatach XXIII Forum Ekonomicznego Krynica-Zdrój 2013

Inne Mechanizmy. 22. Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój. 2012.
Inne Mechanizmy. 22. Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój. 2012.
Już po raz 23. w Małopolsce zagości jedno z najważniejszych ekonomicznych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. W dniach 3-5 września 2013 roku w Krynicy-Zdrój odbędzie się XXIII Forum Ekonomiczne.

Coraz więcej krajów potrafi wykorzystać potencjał tkwiący w zmianach warunków gospodarowania wynikających z możliwości oferowanych przez nową gospodarkę. Głównym beneficjentem tych nowych realiów są dotychczas gospodarki krajów wysokorozwiniętych, podczas gdy większość krajów, które ostatnio wstąpiły do Unii wydaje się być daleka od wykorzystania tych możliwości.
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy debaty poświęcone tej problematyce obecne są już od wielu lat. Także w tym roku zaproszeni goście: prezesi firm, przedstawiciele rządów, parlamentów i eksperci będą na konkretnych przykładach poszukiwali możliwości wykorzystania wszystkich przewag nowej gospodarki w kreowaniu wzrostu gospodarczego. Będą zastanawiali się również jak niwelować różnice instytucjonalnych warunków dla przedsiębiorczości pomiędzy gospodarkami krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się, oraz jak informatyzacja i cyfryzacja, wykorzystanie internetu oraz funkcjonowanie w „globalnej wiosce” jest wykorzystywane w rozwoju przedsiębiorczości.

Jak prywatyzować spółki skarbu państwa?
Panel, „Nowy ład pokryzysowy – jak prywatyzować spółki skarbu państwa?”, współorganizowany z grupę PKP będzie debatą specjalistów z obszaru rynków kapitałowych na temat prywatyzacji spółek skarbu państwa w sytuacji kryzysu gospodarczego. Osią debaty będą doświadczenia PKP SA, która w ramach Grupy PKP prowadzi kilka procesów prywatyzacyjnych w różnych trybach (debiut giełdowy, negocjacje bezpośrednie) oraz dotyczących spółek z kilku branż (przewozy towarowe, turystyka, telekomunikacja). Uczestnicy debaty, Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP Cargo SA; Paweł Graniewski, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych; Jakub Karnowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny PKP; Andrzej Massel, Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Andrzej Sołdek, Prezes Zarządu, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Polska; Paweł Tamborski, Wiceminister Skarbu Państwa i Krzysztof Walenczak, Dyrektor Generalny, Société Générale Corporate & Investment Banking, wymienią się doświadczeniami oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak kryzys finansowy, który zaczął się w 2008 roku, wpłynął na procesy prywatyzacyjne spółek Skarbu Państwa i jakie wnioski płyną z prywatyzacji przeprowadzonych w latach 2008-2013.

Polskie megainwestycje?
Dotychczasowe motory wzrostu w Polsce wyczerpują się. Potrzebujemy nowych inwestycji, być może nawet czwartej rewolucji przemysłowej. Jak dobrze przygotować się do gry, w której stawką są miliardy złotych i wzrost PKB? Czy rozwój infrastruktury kraju to biznes jak każdy inny, czy raczej inwestycje na pokolenia rządzące się innymi kryteriami? Czy potrafimy efektywnie wykorzystać kapitał? Jak ma wyglądać polski przemysł za 10 lat? Na te pytania będę szukać odpowiedzi goście panelu „Nadchodzi polska dekada megainwestycji. Czy to tylko złudzenia czy prawdziwy skok cywilizacyjny?” współorganizowanego z McKinsey & Company, w którym udział zapowiedzieli Wiktor Namysł, Partner, McKinsey and Company Poland
Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu, Polskie Inwestycje Rozwojowe; Jakub Karnowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, PKP SA; Wojciech Ostrowski, Wiceprezes ds. finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Polska; Dorota Włoch, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A., Polska

Jak finansować inwestycje?
Ważnym punktem programu będą debaty dotyczące inwestycji – szukania źródeł ich finansowania i metod realizacji. Podczas debaty współorganizowanej z Bankiem Credit Agricole „Finansowanie infrastruktury – polityka czy biznes?” omówione zostaną możliwe modele finansowania projektów infrastrukturalnych, z uwzględnieniem roli Polskich Inwestycji Rozwojowych. W panelu dyskusyjnym, który poprowadzi Jakub Borowski, Główny Ekonomista w Credit Agricole Bank Polska udział zapowiedzieli Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów; Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych; Jakub Karnowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, PKP S.A.; Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Energetycznej; Régis Monfront, Wiceprezes Zarządu, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Uczestnicy debaty współorganizowanej z BRE Bankiem „Segmenty po przejściach, branże z przeszłością. Jak finansować trudne projekty?” skoncentrują się z kolei na problemie finansowania branż, w których występują większe wstrząsy związane z cyklami koniunkturalnymi. W debacie udział wezmą: Przemysław Gdański, Wiceprezes Zarządu, BRE Bank SA; Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex SA; Łukasz Boroń, Prezes Zarządu, PKP Cargo, Lidia Jabłonowska-Luba, Wiceprezes Zarządu BRE Bank SA; Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska; Tomasz Ochrymowicz, Partner Zarządzający, Dział Doradztwa Finansowego w Deloitte, Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający, Enterprise Investors.

Jak budować wartość firmy?
Problemy firm i korporacji, które są konsekwencją zawirowań w światowej gospodarce można dostrzec w tematach poruszanych w ramach organizowanej od kilku lat ścieżki „Biznes i Zarządzanie”. Uczestnicy debaty, współorganizowanej z PwC, „Jak budować wartość firmy i jej pozycję na rynku? Doświadczenia liderów zmian” będą rozmawiać o roli liderów firm w trudnym okresie transformacji. Celem tej dyskusji jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie budować wartość firmy i jej pozycję na rynku w momencie zachodzących na nim istotnych zmian, oraz pojawiających się nowych, przełomowych trendów. W panelu udział wezmą: Jacek Socha, Wiceprezes, PwC, Polska; Olga Grygier, Prezes Zarządu, PwC, Polska; Jerzy Jan Jóźkowiak, Prezes Poczty Polskiej; Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu, Grupa Maspex Wadowice; Julien Verley, Prezes Zarządu, NC+.

Tematowi zarządzania będzie też poświęcona „Recepta na wzrost. Jak siła relacji z klientem wpływa na budowanie wartości w firmie”. Z badań współorganizatora debaty, Bain & Company wynika, że firmy skupione na kliencie osiągają wyniki o 4-8% lepsze od konkurencji. W teorii większość zarządzających firmami uważa, że priorytetem dla ich organizacji jest utrzymanie dotychczasowych klientów. W praktyce niewiele firm rzeczywiście się z tego wywiązuje. Jak silne relacje z klientami mogą pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej? Jak do wzrostu wykorzystać Net Promoter System? W jakim stopniu zaangażowanie pracowników w budowanie relacji z klientem wpływa na sukces firmy? Na te pytania odpowiedzi będą szukać Jacek Poświata, Dyrektor Zarzadzający, Bain & Company Poland ; Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu, Grupa ENERGA,; Dave Michels, Partner, Bain & Company; Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu, Polskich Linii Lotniczych LOT i Maciej Witucki, Prezes Orange Polska.

Wydarzenia Specjalne na Forum Ekonomicznym
Od kilku lat podczas w czasie Forum wykorzystywana jest formuła „Wydarzeń Specjalnych”, podczas których prezentowane są raporty gospodarcze i omawiane tematy cieszące się szczególnym zainteresowaniem gości Forum.

Jak podnosić innowacyjność przedsiębiorstw? W jaki sposób władze powinny wspierać lokalnych przedsiębiorców w procesie internacjonalizacji? Na te pytania będą szukać odpowiedzi goście wydarzenia specjalnego, którego partnerem jest firma FAKRO pt. „Jak wspierać konkurencyjność krajowego biznesu?”. W debacie udział zapowiedzieli: Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO Sp z.o.o; Michael Hysek, Dyrektor austriackiego Nadzoru Bankowego; Jacek Krupa, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; Petr Očko, Dyrektor Sekcji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; Manuel Sebastião, Przewodniczący, Portugalski Urząd ds. Konkurencji; Robert Stankiewicz, Prezes Zarządu Dow na Polskę i Kraje Bałtyckie, Dow Polska; Adolfo Urso, Prezes, Wiceminister Działalności Produkcyjnej (2001-2006), Fundacja Fare Futuro, Włochy; Matthias Schaefer, Szef Działu Polityki Gospodarczej w Fundacji Konrada Adenauera; Anne Bucher, Dyrektor ds. Reform Strukturalnych i Konkurencyjności, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, Komisja Europejska.

Wizja rozwoju Krakowa
„Perspektywy rozwoju miasta przyszłości – wizja dla Krakowa” to tytuł wydarzenia specjalnego współorganizowanego przez Miasto Kraków. Dyskusja podczas debaty będzie próbą zmierzenia się z wyzwaniami, przed jakimi stoją współczesne miasta, tak w kontekście codziennych procesów jak i długofalowych działań wynikających z zamierzeń strategicznych. Kanwę do rozmowy stanowić będą, m.in. opracowywana właśnie Strategia Rozwoju Krakowa, a także projekt „Kraków-Nowa Huta Przyszłości. Szczególna uwaga zwrócona będzie na wykorzystanie przy zarządzaniu miastem nowoczesnych rozwiązań typu smart & eco city. W debacie udział zapowiedzieli: Adrian Furgalski, Członek Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR; Greg Clark, Dyrektor, The Business of Cities, Wielka Brytania; Lesław Fijał, Skarbnik Miasta, Urząd Miasta Krakowa, Polska; Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Polska; Ewa Okoń-Horodyńska, Profesor Zwyczajny, Kierownik Katedry Ekonomii, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Gościem specjalnym tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia jest prof. Richard G. Wilkinson, brytyjski naukowiec badający wpływ nierówności społecznych na rożne sfery życia, między innymi na zdrowie społeczeństw. Efektem jego wieloletnich badań jest książka wydana również w Polsce, w której na bazie analiz i danych statystycznych udowadnia, że w krajach rozwiniętych poziom zdrowia i zadowolenia społecznego jest większy, jeśli panuje w nich tytułowy „duch równości”. Tezy przedstawione przez Profesora w książce zyskały uznanie wielu niezależnych autorytetów, a także przedstawicieli życia publicznego z obu stron sceny politycznej. Spotkanie z prof. Wilkinsonem „Zdrowie na tle rozwoju gospodarczego”, odbędzie się drugiego dnia Forum ramach Forum Ochrony Zdrowia poprowadzi publicysta tygodnika „Polityka” Jacek Żakowski.

Głównym partnerem Forum Ekonomicznego jest województwo Małopolskie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.