Turniej o topór Andrzeja Tęczyńskiego

Turniej o topór Andrzeja Tęczyńskiego w roku 2012.