Wnętrze kościoła przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.