Kościół w Grodzisku

Kościół w Grodzisku z widocznym fragmentem muru i posągami.