Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Rekonstrukcje 3D grodziska w Żmijowiskach, opracował Piotr Wroniecki. Render rekonstrukcji 3D wykonał Jakub Zakrzewski
Historia Kultura

Grodzisko w Żmijowiskach ujawnia kolejne tajemnice

Rekonstrukcje 3D grodziska w Żmijowiskach, opracował Piotr Wroniecki. Render rekonstrukcji 3D wykonał Jakub Zakrzewski
Rekonstrukcje 3D grodziska w Żmijowiskach, opracował Piotr Wroniecki. Render rekonstrukcji 3D wykonał Jakub Zakrzewski.
Zespół osadniczy w Żmijowiskach (województwo lubelskie) zajmował o wiele większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy poznali też miejsca, gdzie pod ziemią mogą kryć się relikty wczesnośredniowiecznych obiektów – wykazały najnowsze badania nieinwazyjne przeprowadzone w obrębie stanowiska.

Grodzisko Żmijowiska w okolicach Kazimierza nad Wisłą stanowi oddział Muzeum Nadwiślańskiego. To miejsce, w którym od kilku lat naukowcy popularyzują archeologię w ramach otwartego muzeum tematycznego. „W 2012 roku przeprowadziliśmy w obrębie stanowiska szeroko zakrojone prace nieinwazyjne. Oprócz nowych danych na temat zasięgu osadnictwa, natrafiliśmy również na prakoryto rzeki Chodelki” – wyjaśnia Paweł Lis, kierownik placówki. Badania nie tylko znacząco rozszerzyły i wzbogaciły stan wiedzy na temat Żmijowisk, ale również pozwoliły na kompleksowe przedstawienie potencjału archeologicznego tego wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w nowoczesnej formie cyfrowej. Prace wytyczyły nowe kierunki badawcze i otworzyły możliwości wirtualnej wędrówki do świata Słowian.

Autor programu badań – Piotr Wroniecki – poddał opracowaniu dane pozyskane w czasie pomiarów geomagnetycznych (magnetycznych, elektrooporowych i georadarowych) wykonanych przez firmę „Proton-Archeo” oraz informacje z wcześniejszych badań wykopaliskowych z lat 1965-2011. Naukowcy wykonali też lotniczą prospekcję fotograficzną w różnych warunkach oświetlenia i przy różnym stanie szaty roślinnej. Stosując nowoczesną metodę skaningu laserowego wykonano także inwentaryzację 3D całości zespołu osadniczego. W ich efekcie powstała baza GIS (System Informacji Geograficznej) zawierająca numeryczny model terenu, lokalną siatkę pomiarową z naniesionymi wykopami ze wszystkich sezonów badawczych, ortofotomapę i pełną wizualizację badań geofizycznych wraz z ich szczegółową interpretacją. „Opracowaliśmy również rekonstrukcję 3D grodziska, stanowiącą uzupełnienie i rozwinięcie rekonstrukcji realnych – ograniczającą się do elementów potwierdzonych w trakcie wykopalisk. Stworzyliśmy efektowne wizualizacje rzeźby terenu i wyników badań geofizycznych, które będą wykorzystane do tworzenia w roku 2013 „wirtualnych Żmijowisk” i mobilnego przewodnika po tej placówce muzealnej” – dodaje Lis.

Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych, udało się zrealizować zadanie „Teledetekcyjne rozpoznanie zespołu osadniczego w Żmijowiskach”.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce. Zdjęcie z serwisu: Archeowieści.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.