Zespół dworsko-folwarczny w Komornikach, autor: Zetem

Zespół dworsko-folwarczny w Komornikach, autor: Zetem.