Eksploracja domniemanego grobu kultury mierzanowickiej z naczyniami kultury złockiej. Foto: M. Florek.