Rolarynkówkapitałowychwfinansowaniuprzedsiębiorstw

Rola rynków kapitałowych w finansowaniu przedsiębiorstw. Zdjęcie archiwalne.