Ludzkie szczątki odsłonięte podczas wykopalisk na placu św. Michała.