Czapla biała

Czapla biała nie jest jedynym gatunkiem kosmopolitycznym żyjącym w Polsce. Do tego grona zaliczamy ptaki takie jak wróbel, dymówka, kania czarna i sokół wędrowny.