Łupki wierzowskie po powodzi w 2007 roku. Foto: Jan Zieliński.

Łupki wierzowskie po powodzi w 2007 roku. Foto: Jan Zieliński.