Kapliczka: Matka Boska z Dzieciątkiem; Chrystus Upadający pod krzyżem drewno polichromowane Wyk. Antoni Mazur, 2005 r. Nr inw. 79369/MEK Fot. Jacek Kubiena

Kapliczka: Matka Boska z Dzieciątkiem; Chrystus Upadający pod krzyżem, drewno polichromowane. Wyk. Antoni Mazur, 2005 r. Nr inw. 79369/MEK. Foto: Jacek Kubiena.