Planty w Krakowie

Krakowskie Planty. Foto: Wikipedia.