Polonijny Zespół Pieśni Lasowiacy.

Polonijny Zespół Pieśni Lasowiacy. Foto: Ewa Skoczylas.