Polonijny Zespół Tańca Lasowiacy.

Polonijny Zespół Tańca Lasowiacy.