XV-wieczne tabernakulum ze Skalnika.

XV-wieczne tabernakulum ze Skalnika.