Ślady po ufortyfikowanej osadzie

Ślady po ufortyfikowanej osadzie.