Grodzisko oznaczone na zdjęciach lotniczych.

Grodzisko oznaczone na zdjęciach lotniczych.