Drewniana zabudowa rynkowa w Niebylcu. Stan na 03 maja 1928 rok.

Drewniana zabudowa rynkowa w Niebylcu. Stan na 03 maja 1928 rok.