Rower barona Karla Draisa

Rower barona Karla Draisa – rekonstrukcja pojazdu z 1817 roku.